இந்திய பொருளாதாரம் 2020-ல் என்னவாகும்?- திரு. ஜெயரஞ்சன் | பெரிதினும் பெரிதுகேள் | Episode 72

Share
Embed
 • Published on:  Friday, January 31, 2020
 • #2020பட்ஜெட் #2020Budget
  இந்திய பொருளாதாரம் 2020-ல் என்னவாகும்?- திரு. ஜெயரஞ்சன், பொருளாதார வல்லுனர் | பெரிதினும் பெரிதுகேள் | Episode 72

  To Download Our App:

  For Android Users: https://bit.ly/2leHJnn
  For iOS Users: https://apple.co/2NJYPok

  To Subscribe Aadhan Tamil Click https://bit.ly/2sGx5cs

  To Subscribe Aadhan Aanmeegam Click https://bit.ly/2ttKt3P

  To Subscribe Aadhan Telugu Click https://bit.ly/2Z4j8Rt

  To Subscribe Aadhan Adhyatmika Click https://bit.ly/2r8xCU5

  To Subscribe Aadhan Food & Travel Click https://bit.ly/2MbaVWJ

  To Subscribe Aadhan Media Click https://bit.ly/2s3na0n

  To Subscribe Aadhan Arusuvai Click https://bit.ly/2PDk8t1

  To Subscribe Aadhan Music Click https://bit.ly/2MbpdGH

  To Subscribe Aadhan Education Click https://bit.ly/2r6BUv2

  To Watch All 'பிரபலங்களின் கதை' Videos -https://bit.ly/2npTKXX

  To Watch All 'ஆதனின் அரசியல் மேடை' Videos -- https://bit.ly/2mLO1eE

  To Watch All 'பெரிதினும் பெரிது கேள்' Videos -- https://bit.ly/2mSPFLf

  To Watch All 'தெரிந்து கொள்வோம்' Videos --https://bit.ly/2lcDhFy

  To Watch All 'மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு' Videos -- https://bit.ly/2mO7qvk

  To Watch All 'Fun Over Loaded' Videos -- https://bit.ly/2mQPkJm

  Like and Follow us on:
  Facebook : /AadhanTamil
  Twitter : https://twitter.com/Aadhan_Tamil
  Instagram: https://www.instagram.com/aadhantamil

Comment